מהו צפי התשואה המתקבלת?

א) התשואה המיידית: מחושבת עיי לקיחת צפי סך ההכנסה השנתית הנקייה ובדיקת היחס בין סכום זה לבין סך עלות הקנייה. בשוק הנדל"ן של בריסביין ניתן לקבל תשואה שנתית של שלושה וחצי עד ארבעה אחוזים עבור השכרת בתים פרטיים או טאון האוס ותשואה של בין ארבעה עד ששה אחוזים עבור השכרת דירות באיזורי ביקוש.

ב) התשואה המצטברת: מחושבת עיי לקיחת סך ההכנסה הנקייה לאורך תקופת זמן מוגדרת (למשל עשר שנים) בתוספת עליית ערך הנכס בתקופת זמן זו (ובקיזוז מס המכירה) ובדיקת היחס בין ממוצע הסכום המתקבל לבין סך עלות הקנייה. בהנתן המשך מגמת עליית המחירים הקיימת בעשרים השנים האחרונות, ניתן לצפות לעליה שנתית ממוצעת של שבעה אחוזים ויותר בערך נדל"ן דירות ועשרה אחוזים ויותר בערך נדל"ן בתים. בנוסף יש לקחת בחשבון את קצב העלייה השנתי בשכר הדירה שעומד כיום על ממוצע של  עשרה אחוזים שנתי. מתוך כל זאת ניתן לצפות לתשואה מצטברת של שמונה עד עשרה אחוזים לשנה במהלך העשור הקרוב. הווה אומר הכפלת ערך הנכס במהלך עשר שנים. אם לוקחים בחשבון שבשנת אלפיים שלושים ושתיים בריסביין תארח את המשחקים האולימפיים הרי שצפי זה הינו הערכה שמרנית על רקע החיזוק הכלכלי המשמעותי שאירוע בסדר גודל כזה מביא לפיתוח הכלכלי של העיר המארחת.

שתף את המאמר: