מהם המשתנים הכרוכים באחזקת נכס אוסטרלי עיי משקיע זר?

א) דמי ניהול לסוכנות הנדל"ן – סוכנות סקוור גובה דמי ניהול קבועים בסך עשרה אחוזים משכר הדירה המלא. עלות זו כוללת את המע"מ עבור השירות.

ב) מס הכנסה – גובה המס הינו שלושים ושתיים וחצי אחוזים בעבור הרווח הנקי מהשכרת הנכס.

ג) ארנונה – הוצאה זו הינה באחריות בעל הנכס ואין הדייר מחוייב בגינה.

ד) מים – עלות הוצאות המים משולמות עיי בעל הנכס לעירייה, אולם הוצאה זו מחוייבת בחזרה ברוב המקרים לדייר, בהתאם לתנאי חוזה שכר הדירה.

ה) ועד הבית – Body Corporate הוצאה זאת הינה באחריות בעל הנכס ואין הדייר מחוייב בגינה.

בעבור בית צמוד קרקע  או דו משפחתי אין הוצאה בנידון כי אין ועד בית הכל ינוהל באמצעות סוכנות הנדל"ן. בעבור דירה בבניין דירות או בית מסוג "טאון האוס" יש תשלום חודשי לגוף הממונה על ניהול בניין הדירות או מקבץ יחידות הטאון האוס. גובה התשלום משתנה מפרוייקט לפרוייקט בהתאם לשירותים המסופקים לדיירים בפרוייקט פרטני. המינוח באנגלית לעיל נמצא בשימוש בבריסביין כאשר בערים אחרות משתמשים במינוח STRATA לציון הגוף המנהל של בניין דירות או מקבץ יחידות הטאון האוס

ו) ביטוח הנכס – זהו ביטוח חובה בקווינזלנד והוא כולל ביטוח מבנה, תכולה, וסעיפים אפשריים נוספים בחוזה הביטוח הפרטני העלות הינה בטווח של 300 – 400 דולר לשנה.

ז) מס קרקע – זהו מס שמושת עיי ממשלת המדינה בה שוכן הנכס כך שהוא משתנה ממדינה למדינה. בעבור תושב אוסטרליה סף המס במדינת קווינזלנד הינו שש מאות אלף דולר ולפיכך תושב מקומי ישלם מס בגובה אחוז אחד על סך שווי הקרקע שברשותו מעל סף המס. בעבור משקיע זר סף המס בקווינזלנד עומד על שלוש מאות וחמישים אלף דולר וגובה המס שלושה אחוזים. ניתן להמנע מהוצאה זו עיי העדפת קניית נכסים בעלי אחוז קרקע נמוך, כלומר דירה או טאון האוס. בנכסים אלו אחוז הקרקע בבעלות בעל הנכס, מתוך כלל שטח המגרש, הינו קטן ולפיכך שווי הקרקע מתוך השווי הכולל של הנכס הינו נמוך יחסית ולא מגיע לסף המס.

שתף את המאמר: