The Ambrose

Milton

תיאור הפרוייקט

זהו מיזם של 175 דירות מגורים בבניין של עשרים קומות אשר ממוקם בפרבר מילטון. זהו פרבר סולידי ויוקרתי  על נהר בריסביין במרחק של חמש מאות מטר מהמרכז העסקי של בריסביין ונחשב לאיזור ביקוש גבוה במיוחד. הפרוייקט מצטיין באיכות בנייה גבוהה ביותר והקפדה על הפרטים הן בעיצוב השטחים המשותפים והן בעיצוב פנים הדירות. 

דירות באיזור זה – מיקוד 4064 מניבות תשואה ממוצעת של חמישה אחוזים ויותר בשנה באופן עקבי בעשור האחרון. הפרוייקט הושלם לאחרונה ומרבית הדירות נמכרו כך שיש להזדרז בנידון.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת הפרוייקט ובמפת האיזור ולצפות בסרטון השווק. 

מחירי נכסים בפרוייקט

  • דירת שני חדרי שינה, שטח 80 מטר, מחיר הקבלן 861,000 דולר אוסטרלי, כולל חנייה לרכב אחד

  • דירת שלושה חדרי שינה, שטח 154 מטר, מחיר הקבלן 1,600,000 דולר אוסטרלי, כולל חנייה לשני רכבים

  • פנטאוז ארבעה חדרי שינה, שטח 234 מטר, מחיר הקבלן 3,990,000 דולר אוסטרלי, כולל חנייה לשלושה רכבים

על מנת לדון בהשקעה בפרוייקט זה או בפרוייקטים דומים, צור קשר ונקבע לדבר


צח רונן

יועץ נדל"ן

בריסביין, אוסטרליה.