The One

Brisbane Central Business District

תיאור הפרוייקט

המיזם ממוקם בלב המרכז העסקי של בריסביין ומורכב משלושה מגדלים: מלון חמישה כוכבים, מגדל משרדים ומגדל דירות יוקרה בגובה שמונים וששה מטר אשר כולל 468 דירות.  דירות באיזור זה – מיקוד 4000  מניבות תשואה של ששה אחוזים ויותר באופן עקבי בעשר השנים האחרונות. הפרוייקט הושלם בשנת אלפיים עשרים ואחת.

לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת הפרוייקט , ובחוברת נוף הדירות  ולצפות בסרטון השווק. 

מחירי נכסים בפרוייקט

  • דירת חדר שינה אחד, שטח 57 מטר, מחיר הקבלן 606,000 דולר אוסטרלי

  • דירת שני חדרי שינה, שטח 88 מטר, מחיר הקבלן 650,000 דולר אוסטרלי

  • דירת שני חדרי שינה מורחבת, שטח 100 מטר, מחיר הקבלן 960,000 דולר אוסטרלי, כולל שטח חנייה לרכב אחד

  • דירת שלושה חדרי שינה, שטח 182 מטר, מחיר הקבלן 2,200,000 דולר אוסטרלי, כולל שטח חנייה לשני רכבים

על מנת לדון בהשקעה בפרוייקט זה או בפרוייקטים דומים, צור קשר ונקבע לדבר


צח רונן

יועץ נדל"ן

בריסביין, אוסטרליה.